Cơ Cấu Doanh Nghiệp Quy Mô Vừa

PHÂN CẤP DOANH NGHIỆP QUY MÔ VỪA

Chúng tôi liên kết với những nhà cung cấp và phân phối thiên về chất lượng để mang đến thị phần đầy lợi nhuận của một sản phẩm. Chúng tôi đảm bảo rằng các mối quan hệ sẽ được duy trì, các sản phẩm tiêu chuẩn được phân phối, các vấn đề được giải quyết và các thị trường đều tăng trưởng. Chúng tôi có thể tìm ra cho bạn những khách hàng và nhà cung cấp mà có thể hỗ trợ cho nhãn hiệu của bạn.

CHUYÊN MÔN CỦA DOANH NGHIỆP VỪA

  • Chiến lược công ty & Tài chính
  • Phân phối đến các thị trường mới
  • Đảm bảo chuỗi cung ứng
  • Thỏa thuận & bán hàng
  • Hiện đại hóa doanh nghiệp, tăng cường hiệu suất & chất lượng, tiêu chuẩn quốc tế.