Cơ Cấu Doanh Nghiệp

PHÂN CẤP DOANH NGHIỆP

Công ty chúng tôi mang đến kinh nghiệm để đưa ra những giải pháp cho các vấn đề phức tạp về vận hành, hậu cần và khó khăn về vốn gây cản trở việc tìm kiếm nhà đầu tư để mở và/hoặc xây dựng các doanh nghiệp tại Châu Á. Chúng tôi có chuyên môn về nông nghiệp, chăn nuôi & cung cấp hàng hóa, hậu cần, quản lí, đầu tư, sáp nhập đất tại Úc và kinh doanh nông nghiệp, các quy trình phê chuẩn.

CHUYÊN MÔN CỦA DOANH NGHIỆP

  • Chiến lược công ty & Tài chính quốc tế
  • Liên doanh nông nghiệp xuyên quốc gia
  • Cung cấp sản phẩm chăn nuôi và nông nghiệp diện rộng.
  • Nghiên cứu & Phát triển, Đầu tư & trợ cấp của Chính phủ Úc.