Thịt

Các nhà sản xuất từ nước Úc của chúng tôi cung cấp chỉ những mặt hàng thịt cao cấp nhất cho các đại lí và nhà bán lẻ tại Việt Nam. Trang sản phẩm thịt bao gồm thịt bò cao cấp, thịt cừu, gà, heo, chuột túi, đà điểu Úc và nhiều loại thịt khác.

Tất cả các Trang sản phẩm của chúng tôi đều đạt quy chuẩn quốc tế khắc khe, những yêu cầu của HACCP và mỗi Trang sản phẩm đều có thể truy về nguồn gốc nông trại sản xuất của nó.