Nuôi Trồng Thủy Sản

Đội ngũ kinh doanh nông nghiệp của chúng tôi có thể tư vấn cho bạn cách để thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam nhờ vào lợi thế về kinh nghiệm, những mối quan hệ với chính quyền địa phương và xoay vốn.

Chúng tôi đang hợp tác với một trong những khách hàng từ Úc là Ultrafish để thành lập các doanh nghiệp ở Việt Nam.