Hải Sản

Các nhà sản xuất từ nước Úc của chúng tôi chỉ cung cấp cho các đại lí và nhà bán lẻ Việt Nam hải sản chất lượng cao cấp nhất.

Tất cả các Trang sản phẩm của chúng tôi đều đạt quy chuẩn quốc tế nghiêm ngặt, yêu cầu về HACCP và mỗi Trang sản phẩm đều có thể được truy trở lại vùng biển, sông và cơ sở chế biến của nó.