Đầu Tư

Chúng tôi cung cấp dịch vụ đầu tư kinh doanh, sáp nhập, liên doanh và các đối tác chiến lược ở Việt Nam. Đội ngũ về lĩnh vực đầu tư của chúng tôi làm việc với 100 công ty hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi có kinh nghiệm trong các giao dịch quốc tế lớn và phức tạp, gây vốn cũng như sáp nhập và tiếp nhận.
Các ngân hàng đối tác của chúng tôi…
banks

Đầu tư kinh doanh tại Úc >>