Cà Phê

Chúng tôi sở hữu thương hiệu cà phê BREWST, một thương hiệu hoạt động theo đạo đức, bắt đầu từ khâu trồng trọt cho đến khi tách cà phê đến tay bạn.

Chúng tôi làm việc trực tiếp với các nhà nông sản xuất quy mô nhỏ tại các đồn điền Pháp thuộc cũ lại Lâm Đồng và Dak Nong ở Tây Nguyên, Việt Nam.  

Cà phê Brewst được trồng, đóng gói và in ấn bao bì hoàn toàn tại địa phương nhằm đảm bảo phần lớn doanh thu thu được tại Việt Nam và mang lại lợi ích cho địa phương.

Các loại sản phẩm bao gồm: hạt cà phê nhân xanh Arabica và Robusta, hỗn hợp cà phê rang, xay, vỏ cà phê, cà phê dạng túi và máy pha cà phê.

Tất cả các sản phẩm cà phê đều thông qua phê duyệt tại Việt Nam và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt, trong đó bao gồm HACCP.