Bò Úc

Đội ngũ kinh doanh nông nghiệp của chúng tôi có thể tư vấn cho bạn cách để thành lập doanh nghiệp ở Việt Nam nhờ vào lợi thế về kinh nghiệm, những mối quan hệ với chính quyền địa phương và xoay vốn.

Chúng tôi đảm bảo lâu dài cho khách hàng về mặt cung ứng, hậu cần và chế độ chăm sóc gia súc. Chúng tôi tăng cường năng suất địa phương bằng cách đảm bảo rằng giá trị gia tăng của gia súc đều tối đa để mà đối tác của chúng tôi có thể phát triển kinh doanh. Sau khi phát triển kinh doanh bán hàng, chuyên môn về điều hành cũng như các chương trình đào tạo cho nhân viên địa phương sẽ được phổ cập cho tất cả các đối tác của chúng tôi.