Giá Trị Gia Tăng

Chúng tôi xây dựng giá trị ra sao ?

Đội ngũ của chúng tôi có những chuyên gia trong từng lĩnh vực, làm việc cùng nhau để đảm  bảo thành công tối ưu cho bạn.

Các lĩnh vực chuyên môn:

  1. Luật Di trú và Gia đình – 45 năm kinh nghiệm hỗ trợ người nhập cư làm hồ sơ thường trú tại Úc.
  2. Luật Thương mại – Những luật sư hàng đầu tại Úc với nhiều lĩnh vực pháp luật khác nhau.
  3. Tài chính – Cố vấn cho Deloitte, Morgan Stanley, các công ty trong top 100 ASX và Chính phủ cấp bang và liên bang Úc.
  4. Phát triển bất động sản-  Hơn 60 năm kinh nghiệp phát triển bất động sản quy mô lớn tại Úc.
  5. Nông nghiệp – Mua lại và điều hành kinh doanh nông nghiệp quy mô nhỏ và lớn qua 4 thế hệ tại Úc. 
  6. Giáo dục – Các chuyên gia về chương trình Phổ thông và Đại học