Tham quan công tác Úc

Khám phá những tiềm năng

Các chuyến tham quan của APP mang lại hiểu biết sâu sắc và khách hàng có thể chủ động tham gia vào nền văn hóa, lĩnh vực kinh doanh và cuộc sống hàng ngày tại Úc.

Dành cho cá nhân, công ty, tập đoàn kinh doanh, đoàn đại biểu các ngành. APP điều chỉnh mỗi chuyến đi tùy vào nhu cầu của khách hàng.

Chúng tôi làm gì ?

  • Cung cấp tour du lịch trọn gói VIP & Tiêu chuẩn.
  • Trải nghiệm kinh doanh và đời sống xã hội tại Úc.
  • Tham quan phát triển bất động sản & cơ hội đầu tư vào nông nghiệp.
  • Gặp gỡ với các chủ doanh nghiệp trong ngành mà bạn chọn.
  • Bắt đầu hoặc hoàn thành quá trình sáp nhập hoặc mua lại doanh nghiệp.
  • Hoàn thành đơn xin thường trú.
  • Tham quan các trường học.
  • Tìm hiểu về sự khác nhau giữa các cơ hội mua lại doanh nghiệp ở thành phố và ở nông thôn.
  • Tìm hiểu mạng lưới chuyên nghiệp hỗ trợ bạn tại Úc.