Nông nghiệp Úc

APP có những chuyên gia hàng đầu trong ngành nông nghiệp tại Úc qua suốt 4 thế hệ.

Chúng tôi làm gì ?

  • Đảm bảo bạn trở thành nhà sản xuất quan trọng cung cấp thịt bò, sữa, ngũ cốc, trái cây, thực phẩm và đồ uống của Úc.
  • Đáp ứng nhu cầu chuỗi cung ứng kinh doanh của bạn thông qua chuyên môn mua lại & quản lý.
  • Quản lý các quy trình cung cấp, hậu cần, bảo trì và phê duyệt dài hạn.
  • Xác định các bất động sản nông nghiệp được xây dựng và hoạt động tốt.
  • Đàm phán các thỏa thuận thuê quản lý kinh doanh dài hạn.