Dịch vụ đầu tư Úc

Chúng tôi là nhà cung cấp dịch vụ một cửa, nơi mọi người đều được đầu tư nhằm tăng thu nhập và phát triển công việc kinh doanh của bạn. Nhờ đó, khách hàng của chúng tôi có thể tiết kiệm chi phí, thời gian, tham gia một cộng đồng trọn đời với các mối quan hệ đối tác kinh doanh phù hợp và làm việc với những chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh và tại địa điểm họ mong muốn.

Chúng tôi làm gì :

  • Chúng tôi đưa ra các khoản đầu tư kinh doanh, mua lại, liên doanh và đối tác chiến lược.
  • Chúng tôi có kinh nghiệm đối với các giao dịch quốc tế lớn và phức tạp, huy động vốn, sáp nhập và mua lại.

 

Đầu tư tại Việt Nam >>