Di cư và Nhập cư đến Úc

Di cư đến Úc không phải là một quá trình đơn giản, đặc biệt là khi dẫn theo gia đình và đưa công việc kinh doanh của bạn theo. Quá trình này liên quan đến các thủ tục phức tạp, pháp luật, quy định, chính sách và các công cụ lập pháp.

Chúng tôi đảm bảo bạn sẽ tìm ra lối đi phù hợp cho mục đích di cư và không bị trì hoãn và phức tạp hóa bởi thủ tục hành chính phức tạp của chính phủ.

Chúng tôi thực hiện những công việc nào ?

 • Trau chuốt con đường di cư của khách hàng suốt hơn 45 năm.
 • Đánh giá các sự lựa chọn trong di cư để mang đến cho bạn phương pháp tốt nhất đối với trường hợp của bạn.
 • Mang đến sự an toàn và thành công trong kinh doanh, thu nhập từ đầu tư và lối sống kiểu Úc đầy bổ ích.
 • Nộp tất cả các loại đơn xin visa.
 • Kháng cáo các quyết định từ chối visa và từ chối giới thiệu.
 • Hỗ trợ hủy visa.
 • Xử lý đơn xin nhập tịch.

Cư trú tại Úc thông qua đầu tư?

Chương trình di trú Quyền công dân thông qua đầu tư nhằm khuyến khích mọi người đầu tư vào nước Úc. Đương đơn có thể sử dụng nhiều loại tài sản bất kỳ đâu trên thế giới – từ bất động sản, tiền mặt, cổ phiếu, quyền sở hữu kinh doanh, v.v.

Tôi có đủ điều kiện không – mẫu đơn trực tuyến >>

Business &Investment

Five Visa Subclasses

 

Truy cập các trang thông tin của chúng tôi cho từng loại Visa hoặc đọc về các bản tóm tắt các loại Visa.

Visa 132A Nhân tài kinh doanh – Thường trú

Bạn có phải là một nhà kinh doanh:

 • Muốn thành lập hoặc mua một doanh nghiệp tại Úc?
 • Sở hữu ít nhất 30% một doanh nghiệp đủ điều kiện?
 • Dưới 55 tuổi? (miễn xét tuổi trong các trường hợp đặc biệt).
 • Có doanh thu kinh doanh đạt ít nhất 3 triệu đô la Úc trong 2 trong vòng 4 năm gần đây?
 • Có tài sản cá nhân và doanh nghiệp ròng ít nhất là 1,5 triệu đô la Úc và có thể được chuyển sang Úc trong vòng 2 năm sau khi cấp visa?
 • Có tài sản ròng trong kinh doanh trị giá 400.000 đô la Úc?
 • Có hồ sơ kinh doanh thành công?
 • Thường trú sau 4 năm

 

Visa 188A Sáng kiến kinh doanh

Bạn có phải là một nhà kinh doanh:

 • Muốn thành lập hoặc mua một doanh nghiệp tại Úc?
 • Sở hữu ít nhất 30% một doanh nghiệp đủ điều kiện?
 • Dưới 55 tuổi? (miễn xét tuổi trong các trường hợp đặc biệt).
 • Có doanh thu kinh doanh đạt ít nhất 500.000 đô la Úc trong 2 trong vòng 4 năm gần đây?
 • Mang sang Úc ít nhất 800.000 đô la Úc Úc trong vòng 2 năm sau khi cấp visa?
 • Vượt qua bài kiểm tra Points test – đạt 65 điểm

 

Visa 188B Đổi mới kinh doanh

Bạn có phải là một nhà đầu tư tích cực hoặc một nhà kinh doanh:

 • Dưới 55 tuổi? (miễn xét tuổi trong các trường hợp đặc biệt).
 • Muốn đầu tư 1,5 triệu đô la Úc vào trái phiếu chính phủ trong 4 năm?
 • Có tài sản cá nhân và doanh nghiệp ròng ít nhất là 2,25 triệu đô la Úc và có thể được chuyển sang Úc trong vòng 2 năm trước khi xin visa?
 • Có hồ sơ đầu tư hoặc kinh doanh thành công?
 • Vượt qua bài kiểm tra Points test – đạt 65 điểm

 

Visa 188C Nhà đầu tư quan trọng

Bạn có/có thể:

 • Đầu tư 5 triệu đô la Úc vào 3 khoản đầu tư bắt buộc?
 • Có 5 triệu đô la Úc tài sản không bị chi phối và có được một cách hợp pháp?
 • Chứng minh được nguồn tiền của bạn?
 • Không cần kiểm tra, không xét tuổi, không yêu cầu tiếng Anh

 

Visa 188E Doanh nhân

Bạn có/có thể;

 • Có ý tưởng sáng tạo giúp thương mại hóa một sản phẩm hoặc dịch vụ tại Úc?
 • Dưới 55 tuổi?
 • Sở hữu ít nhất 30% quyền lợi trong một doanh nghiệp có đối tác từ Úc?
 • Có ít nhất 200.000 đô la Úc tài trợ từ một đối tác tại Úc đủ điều kiện?
 • Tiếng Anh tốt?