Đầu tư kinh doanh Úc

Nước Úc có 8 bang/vùng lãnh thổ. Mỗi nơi đều ưu tiên những lĩnh vực đầu tư quốc tế riêng, thông qua đó có thể đạt được quyền cư trú tại Úc và hỗ trợ kinh doanh do chính phủ tài trợ.

Hai lĩnh vực đầu tư được ưu tiên tại tất cả các bang cách xa các thành phố thủ phủ.
 

Chúng tôi làm gì ?

  • Cơ hội đầu tư an toàn với thu nhập cố định cao và lãi vốn.
  • Xác định các loại hình kinh doanh cụ thể giúp hỗ trợ tối ưu cho đơn xin di trú và tài trợ của chính phủ.
  • Xây dựng cấu trúc kinh doanh cho phép khách hàng mời gọi các nhà đầu tư quốc tế khác tham gia vào doanh nghiệp Úc của họ.
  • Dịch vụ quản trị doanh nghiệp chuyên nghiệp nhằm tăng lợi nhuận.
  • Đàm phán với các chủ sở hữu hiện tại để thuê lại doanh nghiệp từ bạn.
  • Làm việc với các ngân hàng Úc để giành quyền sở hữu các doanh nghiệp mất khả năng thanh toán.
  • Đảm bảo tính minh bạch và dễ dàng trong điều phối các mối quan hệ cộng đồng kinh doanh.
  • Giúp bạn đầu tư vào các lĩnh vực và địa điểm tốt nhất gần hoặc xa nơi cư trú của bạn.
  • Đại diện pháp lý cho việc chuyển quyền sở hữu, cấu trúc lại và cấp phép của doanh nghiệp.