Mức thu nhập cố định an toàn

Đối với các nhà đầu tư chỉ muốn thư giãn và tận hưởng cuộc sống mới ở Úc, có thể tất cả những gì họ cần là một mức thu nhập cố định an toàn.

Chúng tôi làm gì ?

  • Đảm bảo an toàn cho khoản vốn với nhờ biện pháp bảo vệ vốn và lợi nhuận cố định.
  • Đầu tư vốn cổ phần/quỹ có đăng ký hoặc riêng tư.
  • Đa dạng hóa danh mục đầu tư và giảm thiểu rủi ro cho danh mục đầu tư liên quan đến bất ổn tài chính, chẳng hạn như suy thoái thị trường, lạm phát và kinh tế tăng trưởng trì trệ.
  • Đại diện pháp lý nhằm bảo vệ các khoản đầu tư của bạn.